Ga naar hoofdinhoud

Studie naar de risicofactoren van verspreiding van het coronavirus

Wanneer is het besmettingsrisico het grootst en welke risicofactoren spelen hierbij een rol?

10-06-21

Afbeelding 1/1

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen en de Gezondheidsdiensten van de Brusselse gewestelijke overheid onderzoeken wanneer het besmettingsrisico op COVID-19 het grootst is en welke risicofactoren hierbij een rol spelen. Dit doen ze door 570 Brusselaars telefonisch te bevragen over een specifiek contact dat ze tijdens contactopvolging vernoemden.

Het doel van de studie is om de risicofactoren voor de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen in een periode waarin dat de coronamaatregelen versoepeld zijn, in de hoop om preventiemaatregelen en -activiteiten te kunnen concentreren op plaatsen en op momenten waarop het besmettingsrisico het grootst is. De onderzoekers zullen 570 mensen uit de regio Brussel bevragen aan de hand van gestructureerde telefonische interviews. Tijdens het telefoongesprek worden de deelnemers specifiek bevraagd over één bepaald contact dat ze tijdens een contactopvolging aangaven. De interviewers gaan dieper in op de omgevingsfactoren, het type contact, de duur en de intensiteit ervan. Het kan hierbij gaan om zowel contacten die in een besmetting resulteerde als contacten die dat niet deden. Vervolgens worden in een case-control studie de omstandigheden van contacten die wel in een besmetting resulteerden vergeleken met de omstandigheden van contacten die dat niet deden. Omdat persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van zowel de deelnemer als van zijn of haar contact niet worden bijgehouden na het telefoongesprek, is het onmogelijk om na te gaan wie met wie contact had en in welke omstandigheden.

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de Gezondheidsdiensten van de Brusselse gewestelijke overheid, die ook verantwoordelijk is voor contactopsporing, en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Gedurende twee maanden zullen mensen bevraagd worden voor deze studie. Het telefoongesprek kan een half uur in beslag nemen.

Deze epidemiologische studie werd beoordeeld door een onafhankelijke commissie voor ethiek. Op 13/05/2021 gaf de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen een gunstig advies.

Voor meer informatie kan je terecht bij Dr. Romain Mahieu, afdeling Gezondheid en Persoonlijke zorg (02 552 01 40) en Brecht Ingelbeen, departement Volksgezondheid, Instituut voor Tropische Geneeskunde (03 345 57 87).

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND