Ga naar hoofdinhoud

ITG betrekt nieuw hoogveiligheids-laboratorium

In het lab wordt toponderzoek naar tuberculose gedaan.

16-10-18

Afbeelding 1/1 : Laboratoriumtechnicus Maren Diels in het nieuwe laboratorium

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt vandaag een nieuw hoogbeveiligd laboratorium in gebruik. In het lab wordt toponderzoek naar tuberculose gedaan. Het biedt het Instituut ook de flexibiliteit om in de toekomst indien nodig nieuwe virussen en parasieten aan te pakken. De uitbreiding en opwaardering van het laboratorium werd gesteund door de spelers van de Nationale Loterij.

Het ITG is een internationale speler in de diagnostiek van, en onderzoek naar tuberculose (tbc), onder andere als referentielaboratorium van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dr. Leen Rigouts, hoofd van het tbc-laboratorium: “We hadden dringend meer ruimte nodig om onze referentietaken uit te voeren en onze internationale reputatie verder uit te bouwen. De opmars van tbc die resistent is tegen meerdere geneesmiddelen vraagt ook om een steeds striktere bescherming van het laboratoriumpersoneel.”

Met de term biosafety level (BSL) wordt het niveau van voorzorgsmaatregelen in een laboratorium aangeduid, waarbij BSL1 het laagste en BSL4 het hoogste bioveiligheidsniveau is. Met een subsidie van € 400.000 van de Nationale Loterij bouwde het ITG een BSL2 om naar een extra BSL3+-laboratorium. De Nationale Loterij droeg ook al in belangrijke mate bij aan de bouw van de al bestaande BSL3-laboratoria, alsook aan andere infrastructuurwerken van het ITG zoals de renovatie van een 17de-eeuws klooster tot een onderwijscampus.

Voor een veilige manipulatie van tbc-stammen werden bioveiligheidskasten en een negatieve druk in het lab geïnstalleerd. Daarnaast beschikt het nieuwe laboratorium over een autoclaaf, een apparaat dat met stoom vloeistoffen en instrumenten steriliseert. De veiligheids-maatregelen zijn er voornamelijk op gericht om laboranten te beschermen en te vermijden dat de onderzochte tbc-stammen naar de buitenwereld kunnen ontsnappen in geval van een incident binnen het laboratorium.

Het nieuwe laboratorium zal tevens fungeren als back-up wanneer de bestaande BSL3-laboratoria onderhoud nodig hebben en om continuïteit in de analyses van bacteriën, virussen en parasieten te garanderen. Flexibiliteit in de laboratoriumcapaciteit is ook belangrijk met het oog op het outbreak research team van het ITG dat onlangs gecreëerd werd. Deze groep van negen onderzoekers focust zich specifiek op onderzoek tijdens uitbraken.

“Sinds meer dan 20 jaar ondersteunen de spelers van de Nationale Loterij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De realisatie van dit hoogbeveiligd laboratorium laat het ITG toe een wereldspeler van formaat te blijven het op vlak van de bestrijding infectieuze ziektes. Hiertoe kunnen bijdragen, versterkt de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij zonder enige twijfel,” zegt Frank Demeyere van de Nationale Loterij.

Het ITG huist ’s werelds grootste publieke collectie aan tbc-stammen,  geschikt voor onderzoek naar nieuwe diagnostiek en medicijnen. Het Instituut analyseert jaarlijks duizenden stalen van mensen met tbc die vanuit de hele wereld naar Antwerpen worden gestuurd voor bevestiging en uitgebreide analyses. In totaal werken er meer dan 25 mensen in de Dienst Mycobacteriologie, waar naast tbc ook lepra en Buruli-ulcus aan bod komen.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND