Ga naar hoofdinhoud

Het ITG verwelkomt de Bill & Melinda Gates Foundation en de WGO

De belangrijkste spelers op het vlak van slaapziektebestrijding komen voor de eerste keer in Antwerpen samen.

15-03-22

Afbeelding 1/1

Van 15 tot 17 maart organiseert het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen een internationale bijeenkomst over slaapziekte met de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en partners uit de Democratische Republiek Congo (DRC), België en de rest van Europa. De belangrijkste spelers op het vlak van slaapziektebestrijding komen voor de eerste keer in Antwerpen samen om te bespreken hoe we slaapziekte tegen 2030 definitief kunnen elimineren.

Hoewel slaapziekte veel minder besmettelijk is dan COVID-19, is de ziekte nog steeds gevreesd in rurale gebieden van Sub-Saharaans Afrika. Vooral de DRC is door de jaren heen zwaar getroffen door de slaapziekte. Ondertussen vechten het ITG en zijn Congolese partners terug. Zelfs tijdens de COVID-19-pandemie heeft het Nationaal Slaapziekteprogramma van de DRC (PNLTHA) jaarlijks zo’n twee miljoen mensen kunnen screenen en 400 patiënten kunnen identificeren. Maar om de ziekte definitief uit te roeien, zijn behalve een vroege opsporing, ook een uitbreiding naar andere landen en een veilig geneesmiddel essentieel.

Samen sterk tegen slaapziekte

België en de Bill and Melinda Gates Foundation gingen een engagement aan om de WGO-doelstelling te halen: de overdracht van de slaapziekteparasiet tussen tseetseevlieg en mens tegen 2030 beëindigen. Deze uitdaging komt neer op de volledige eliminatie van slaapziekte, een ambitie die nog maar voor enkele ziektes, bijvoorbeeld pokken, ooit bereikt is. Deze drie partners komen van 15 tot 17 maart samen in Antwerpen om nieuwe inzichten te delen met wetenschappelijke instituten uit Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, de weg te effenen voor een holistische ondersteuning van alle getroffen landen, de samenwerking te stimuleren en nieuwe partners te bereiken.

Onder de andere gasten zijn verschillende WGO-samenwerkingscentra, die net als het ITG onderzoek doen naar en training geven in diagnose van slaapziekte. Deze centra zijn essentieel voor het elimineren van de dodelijke ziekte. Zo voert het ITG slaapziektetests uit, verzorgt het opleidingen voor ngo’s in België en in het veld en ondersteunt het de internationale slaapziektecursussen van de WGO in Afrika.

Van ziektebeheersing naar ziekte-eliminatie

Het ITG stelt al meer dan 100 jaar zijn wetenschappelijke expertise ten dienste van de strijd tegen de dodelijke slaapziekte. Dankzij de lokale en internationale samenwerking werd in 2020 de doelstelling bereikt om slaapziekte als volksgezondheidsprobleem onder controle te krijgen. Dat wil zeggen dat vandaag in endemische gebieden minder dan één op de tienduizend inwoners besmet is met slaapziekte. Het ITG en zijn Congolese partners hebben sindsdien een nieuwe uitdaging: tegen 2030 de overdracht tussen mens en tseetseevlieg, het insect dat de ziekteverwekkende parasiet overdraagt, onderbreken. 2024 wordt een kanteljaar op het vlak van de behandeling van slaapziekte. Dan wordt het nieuwe geneesmiddel acoziborole verwacht. Het geneesmiddel zou ons zo een hele stap dichter brengen bij het uitroeien van de slaapziekte. Ook zonder acoziborole is het einddoel, de DRC verlossen van de slaapziekte, haalbaar. Maar dan zal dit meer tijd en middelen vergen.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND