Ga naar hoofdinhoud

ITG-studie benadrukt basisvoorwaarden betaalbare gezondheid voor iedereen

08-02-16 09:31

Afbeelding 1/1 : een foto van 6 kinderen

Universele gezondheidscouverture (UHC, Universal Health Coverage), of betaalbare gezondheid voor iedereen, staat al jaren op de internationale agenda. Betaalbare gezondheid is voor miljoenen mensen wereldwijd echter nog een verre droom, en voor beleidsmakers een erg moeilijke opdracht. Vorsers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzochten, op vraag van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, in tien ontwikkelingslanden in Afrika, Azie en Latijns-Amerika hoe betaalbare gezondheid voor iedereen bereikt kan worden.

De ITG-studie, die maandag 8 februari in Antwerpen wordt voorgesteld, concentreerde zich op wat absoluut nodig is om vooruitgang te boeken in gezondheidscouverture, met speciale aandacht voor de zwaksten in de samenleving.

Volgens de onderzoekers is betaalbare gezondheid voor arm en rijk enkel mogelijk als de gezondheidszorg behoorlijk werkt. Daarnaast geven ze aan dat veelal de nodige data ontbreken om vooruitgang te meten en dat verschillende financieringsinspanningen beter op elkaar afgestemd moeten worden.

”Een goed werkende gezondheidssector is niet enkel nodig in tijden van crisis - zoals we met scha en schande uit de ebola-epidemie geleerd hebben, maar evengoed om dag na dag ieders gezondheid te waarborgen,” zegt Werner Soors, die de studie leidde.

De praktische consequentie ligt voor de hand: als ontwikkelingssamenwerking betaalbare gezondheid wereldwijd wil bevorderen, moet ze eerst en vooral de basisgezondheidszorg helpen verstrekken. Deze boodschap is zeer pertinent voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, die zich concentreert in partnerlanden waar die zorg al te vaak nog te wensen over laat, vooral in zogenaamde fragiele staten.

Towards universal coverage in the majority world

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND