Ga naar hoofdinhoud

'MEN SPEAK OUT'-project gelanceerd

03-04-15 15:35

Afbeelding 1/1 : foto van een groep mannen met een "MEN SPEAK OUT"- T-shirt aan, waarvan er 1 iets voorleest in een microfoon

GAMS België, FORWARD UK, HIMILO Foundation Nederland en het Instituut voor Tropische Geneeskunde hebben het 'MEN SPEAK OUT'-project gelanceerd. Dit project wil mannen betrekken bij de preventie van vrouwelijke genitale verminking in Europa. 'MEN SPEAK OUT' wordt medegefinancierd door het Daphne-programma van de Europese Commissie.

Vrouwelijke genitale verminking wordt tot op vandaag nog steeds als een "vrouwenzaak” beschouwd. Mannen mengen zich nauwelijks in de discussie en hun visie op de praktijk is vaak onduidelijk. Vrouwelijke genitale verminking gaat echter alle leden van een gemeenschap aan. De betrokkenheid van mannen is cruciaal in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Het kan de afbouw van de verminkingen, in Europa en in de landen van herkomst, versnellen.

In het kader van dit project wordt kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd in België, Groot-Brittanië en Nederland over de rol van mannen bij het instandhouden van de praktijk. Gelijkgezinde peer-trainers worden gecoached in de drie landen, via een aanpak, specifiek gericht op mannen en gestoeld op mensenrechten en gender.

'MEN SPEAK OUT' zal resulteren in het eerste vergelijkende rapport over de perceptie van mannen over vrouwelijke genitale verminking, in Groot-Brittanië, België en Nederland. Het project stelt een handleiding op voor mannelijke peer-trainers en een educatief boekje om de dialoog over vrouwelijke genitale verminking, tussen mannen en vrouwen, te bevorderen. Er komt ook een bewustmakingscampagne met posters, filmpjes en een documentaire.

De onderzoekers hopen 6000 mannen, vrouwen en jongeren te bereiken met 'MEN SPEAK OUT'-activiteiten. Het project wordt gecoördineerd door Fabienne Richard van GAMS. Sociale wetenschappers van de Dienst Medische Antropologie van het ITG leveren hun expertise.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND