Ga naar hoofdinhoud

Vlaamse steun versterkt gezondheidszorg in Mozambique

Minister-president Geert Bourgeois bezoekt Maputo: succesvolle capaciteitsversterking van het nationaal gezondheidsinstituut INS baant de weg voor de aanpak van antibioticaresistentie.

25-08-17

Afbeelding 1/1 : Geert Bourgeois, Gie Goris, Kaat Matthys, Deonilde Sarmento

Een atypisch ontwikkelingssamenwerkingsproject, gefinancierd door Vlaanderen en gefaciliteerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), versterkt de wetenschappelijke onderbouwing van de Mozambikaanse volksgezondheid. Het project bouwt aan betere wetenschap en management in het Instituto Nacional de Saúde (INS) waarbij het nationale gezondheidsinstituut van Mozambique zelf het initiatief neemt. Het INS en het ITG gaan wetenschappelijke kennis inzetten in de strijd tegen antibioticaresistentie, een groot gevaar voor de volksgezondheid en het welzijn van patiënten in Mozambique. Vlaams minister-president Geert Bourgeois ging op donderdag 24 augustus een kijkje nemen bij INS in Maputo.

Resultaten van vijf jaar samenwerking INS-ITG

Sinds 2012 steunt de Vlaamse overheid de institutionele samenwerking tussen het INS het ITG, één van de drie Vlaamse ontwikkelingsprojecten in Mozambique. In het BICMINS-project (Building Institutional Capacity at the Mozambique INS) geeft het INS de bakens aan.

INS-directeur Ilesh Jani: “Het is vermeldingswaardig dat de verantwoordelijkheid grotendeels bij INS ligt, in lijn met onze nationale prioriteiten. Er is bijvoorbeeld budget voorzien voor interne onderzoeksfinanciering die INS inzet voor de hoogst scorende onderzoeksprojecten. De steun van Vlaanderen versterkt echt de basis van de Mozambikaanse volksgezondheid.”  

De afgelopen vijf jaar specialiseerden verschillende stafmedewerkers van het INS zich via wetenschappelijke en technische opleidingen. Daarnaast werden ook het bestuur en het management van het instituut verbeterd. Drie Mozambikaanse onderzoekers doen momenteel hun doctoraal onderzoek aan het ITG en het is de bedoeling dat er binnenkort nog twee volgen.

In het project speelt het ITG in op de noden die door het INS geïdentificeerd worden. Antwerpse onderzoekers ondersteunen hun collega’s in Maputo onder meer door het geven van korte cursussen en het uitwisselen van expertise. Zo assisteerde het ITG bij het oprichten van de ethische commissie van het INS en het versterken van de institutionele coördinatie van het onderzoek.   

Antibioticaresistentie – een prioriteit voor onderzoek en surveillance

Gezien de vooruitgang die het instituut sinds 2012 heeft geboekt, kan het INS nu meer nadruk leggen op gezondheidsprioriteiten. Antibioticaresistentie staat bovenaan de lijst.
Bacteriële infectieziekten zijn in Mozambique een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden. Antibioticaresistentie is daarbij een groeiend probleem, meer dan in België. Dat komt bijvoorbeeld door excessief voorschrijfgedrag van de arts die, bij gebrek aan laboratoriumondersteuning, op veilig speelt. Dat betekent dat de meeste patiënten met koorts antibiotica krijgen. Ook verwachtingen van de patiënt en verkoop van antibiotica buiten de apotheek spelen mee. Ten slotte worden resistente bacteriën in ziekenhuizen overdragen.  

Zonder een surveillancesysteem voor het monitoren van antibioticaresistentie ligt het voor de hand dat vele patiënten niet de juiste behandeling krijgen. De komende jaren wil het INS de strijd tegen antibioticaresistentie wetenschappelijk onderbouwen. Namens het ITG dragen professor Jan Jacobs en zijn team bij aan het project: “Antibioticaresistentie aanpakken begint met correcte informatie, maar het gebrek aan effectieve surveillance staat een  goede respons in de weg. Met betere data kunnen we behandelingsrichtlijnen opstellen en aanpassen en preventieve maatregelen nemen tegen ziekenhuisinfecties.”

De details van het innovatieve project, dat waarschijnlijk vijf jaar zal lopen, worden momenteel uitgewerkt.

Download

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND