Ga naar hoofdinhoud

Volgend academiejaar bij ITG: we bereiden ons voor

Het ITG neemt alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van zowel de studenten als het personeel voor het komende academiejaar te garanderen.

04-06-20

Afbeelding 1/1

Op basis van de momenteel beschikbare informatie en rekening houdend met een zekere mate van onzekerheid over hoe de pandemie zal evolueren en de reactie van de regering erop, is het de bedoeling dat het ITG volgend academiejaar als volgt wordt georganiseerd.

Alle educatieve activiteiten die op de campus kunnen worden georganiseerd, zullen inderdaad face-to-face worden georganiseerd, zij het met enige verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren. We zullen alleen gebruik maken van locaties die groot genoeg zijn om fysieke afstand te kunnen nemen. We zullen er ook voor zorgen dat alle andere gezondheidsmaatregelen die door de gezondheidsautoriteiten worden aanbevolen, kunnen worden uitgevoerd. 

Tegelijkertijd gaan we over op een blended learning-formaat. De face-to-face-les- en -leeractiviteiten zullen worden gereduceerd in vergelijking met voorgaande jaren en zullen worden gemengd met afstands- en/of online gecoachte en zelflerende activiteiten. 

Bovendien zullen de face-to-face-activiteiten zo georganiseerd worden dat ze online (synchroon) op afstand gevolgd kunnen worden. Dit zal de deelname van studenten die (tijdelijk) onderworpen zijn aan reisbeperkingen vergemakkelijken. Door middel van diverse didactische benaderingen, zoals 'flipping of classrooms', zorgen we ervoor dat de tijd die je op de campus doorbrengt, of synchroon online, je een echt verrijkende leerervaring oplevert. 

We hopen dat we je wat inzicht hebben gegeven in de manier waarop we het komende academisch jaar gaan organiseren. Ons doel is om alle studenten op onze campus te verwelkomen, met respect voor alle veiligheidsrichtlijnen en met alle nodige maatregelen om het welzijn van iedereen te waarborgen. Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. 

Wees voorzichtig,
Marc-Alain Widdowson 
Directeur

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND