Ga naar hoofdinhoud

Waarschuwing in verband met zikavirus

Het zikavirus wordt overgedragen door aedes-muggen die overdag steken.

05-02-18

Afbeelding 1/1 : foto van 3 mannen in een bootje

Zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt. Er bestaan ook andere flavivirussen, zoals het denguevirus, gelekoortsvirus en het West Nile-virus. De belangrijkste manier van overdracht is door aedes-muggen, die overdag steken, maar uitzonderlijk kan men ook via seksueel contact of via bloedtransfusie besmet geraken. Zwangere vrouwen kunnen het virus overdragen op hun ongeboren kind.

In 2014 ontstond er een epidemie in Zuid-en Centraal Amerika maar het virus komt ook in mindere mate in Azië, Afrika en Oceanië voor. Tijdens de epidemie heeft men ontdekt dat de ziekte miskramen en aangeboren afwijkingen kan veroorzaken wanneer de moeder tijdens de zwangerschap besmet is met het zikavirus. Deze aangeboren afwijkingen omvatten een te kleine schedel, epilepsie, groeiachterstand, afwijkingen ter hoogte van de gewrichten, gezichts-en gehoorafwijkingen.

Aan alle zwangere vrouwen wordt afgeraden om te reizen naar landen waar het zikavirus voorkomt (volgens de WHO lijst categorie 1 en 2 - deze lijst wordt periodiek aangepast): 

Landenlijst verspreiding zikavirus

Zwangere vrouwen en hun partners en koppels met een zwangerschapswens die naar een gebied gaan waar zika voorkomt, raden we aan om zich goed te beschermen tegen muggenbeten overdag. Zij kunnen zich laten testen of ze het virus hebben (gehad). Indien u ziek bent (of geweest bent), gebeurt dit best zo snel mogelijk. Indien u geen klachten heeft gehad, is het beste moment om te testen 3 weken na terugkeer. Dan kan met grote waarschijnlijkheid worden vastgesteld of men geïnfecteerd is of niet. Contacteer uw arts, een afdeling infectieziekten of een reiskliniek voor meer informatie. Indien er geen 'dringende' zwangerschapswens is en men heeft zich niet laten testen, wordt aangeraden voor mannen om minimaal 6 maanden en voor vrouwen minimaal 2 maanden te wachten voor een conceptie te plannen.

Voor alle andere reizigers wordt aangeraden zich goed te beschermen tegen muggen overdag. Meestal verloopt de ziekte mild met grieperige klachten, huidklachten, rode ogen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de ziekte neurologische complicaties veroorzaken met verlammingsverschijnselen (Guillain-Barré). Testen buiten de zwangerschap bij mensen zonder prangende zwangerschapswens en zonder klachten is weinig zinvol en wordt afgeraden.

Er is geen vaccin tegen, of specifieke behandeling voor infectie met het zikavirus.

Indien u nog vragen hebt na het lezen van dit artikel en na het lezen van de FAQ, maakt u best een afspraak voor een raadpleging.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND