Ga naar hoofdinhoud

West-Afrikaanse experten in mycobacteriën

We stellen onze institutionele partner in Cotonou, Benin aan u voor: het Laboratoire de Référence de Mycobactéries (LRM)

24-03-15 15:52

Afbeelding 1/1 : foto van een laborant die een staal onderzoekt

Vandaag, op Wereldtuberculosedag 2015, stellen we onze institutionele partner in Cotonou, Benin aan u voor: het Laboratoire de Référence de Mycobactéries (LRM).

Dankzij de regelmatige ondersteuning en vorming van het ITG, groeide LRM uit tot een goed functionerend labonetwerk voor de diagnose van tuberculose en Buruli ulcus, beiden veroorzaakt door mycobacteriën. Het LRM wordt mogelijk zelfs het eerste supranationale WHO-referentielaboratorium in West-Afrika.

De analyses van tuberculose- en Buruli ulcusstammen uit Benin werden voorheen voornamelijk in het ITG-laboratorium in Antwerpen uitgevoerd. Met steun van het ITG kon het LRM geleidelijk groeien en de analyses lokaal doen. Beginnend met microscopie, later het toepassen van kweekculturen en finaal ook 'polymerase chain reaction' (PCR), ook bekend als 'moleculaire fotokopie'. Deze analyses zijn cruciaal voor een precieze diagnose, het opvolgen van de behandeling en om te achterhalen hoe bacteriën reageren op antibiotica. Het LRM gelooft dat dit best zo dicht mogelijk bij de ziektehaard gebeurt. Het ITG, zelf internationaal referentielaboratorium voor mycobacteriën, focust steeds meer op kennisoverdracht door het ondersteunen en waarborgen van de analysekwaliteit in regionale laboratoria, zoals het LRM.

Na jaren van intense capaciteitsopbouw en samenwerking tussen Antwerpen en Cotonou, met ondersteuning van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, wenden laboratoria uit Benin en omringende landen zich nu tot het LRM voor de tuberculose- en Buruli ulcusdiagnose. Beide instituten ontwikkelen samen onderzoeksprojecten en het ITG moedigt het LRM aan om daarin, in toenemende mate, het voortouw te nemen.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND