Ga naar hoofdinhoud

Gezondheid moeder en kind na ebola

Zorg voor moeder en kind nog niet hersteld na ebolacrisis

23-02-17

Afbeelding 1/1 : Dr. Alexandre Delamou in een dorp

De ebola-uitbraak in 2014 kostte meer dan 11.000 mensen het leven en de gezondheidszorg in de hardst getroffen landen, Guinee, Liberia en Sierra Leone, is nog steeds niet van de klap hersteld. Onderzoekers van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Universiteit van Conakry en het Centre National de Formation et Recherche de Maferinyah, in Guinee, en de University of California in de Verenigde Staten, schrijven in Lancet Global Health dat het gebruik van diensten voor de gezondheid van moeder en kind nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis.

De onderzoekers brachten de gevolgen van de ebola-uitbraak op de zorg voor moeder en kind cijfermatig in kaart. Ze deden retrospectief onderzoek in het zwaar getroffen binnenland van Guinee door te observeren hoeveel vrouwen en kinderen gebruik maakten van prenatale zorg, bevalling in een gezondheidsstructuur en vaccinaties.

Dr. Alexandre Delamou is zijn doctoraat aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan het voltooien. Samen met zijn collega’s zag hij gedurende de uitbraak een sterke negatieve trend op het gebied van zorg voor moeder en kind, met veel minder prenatale consultaties en bevallingen in een gezondheidsinstelling vergeleken met voor de uitbraak. Na het einde van de uitbraak in 2016 herstelde het gebruik van deze diensten zich niet volledig. Hetzelfde geldt voor de meeste vaccinaties. De onderzoekers zeggen dat gerichte interventies nodig zijn om gezondheidsdiensten voor moeder en kind weer op niveau te krijgen.

Sinds 2017 is Guinee een nieuw partnerland in het capaciteitsversterkingsprogramma van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, dat gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Experten uit Antwerpen werken samen met het Centre National de Formation et Recherche de Maferinyah en zijn locale partners in Guinee om institutionele- en onderzoekscapaciteit op te bouwen. Zo worden onder andere gezondheidsprofessionals opgeleid, omdat veel artsen en verpleegkundigen tijdens de uitbraak overleden.

LINK:

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND