ONDERZOEK

Klinische studies 

Nieuwe medicijnen en vaccins kunnen niet zomaar gebruikt worden. Eerst moet grondig onderzocht worden of ze veilig en effectief zijn. Daarvoor zijn klinische studies nodig. Pas na het doorlopen van verschillende testfasen kunnen nieuwe medicijnen en vaccins op grote schaal ingezet worden.

Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde voert dergelijke studies uit. We onderzoeken vaccins en medicijnen tegen tropische infectieziekten maar ook tegen ziekten die wereldwijd voorkomen, zoals COVID-19, hiv en soa. 

Voordat u aan een studie deelneemt wordt u gescreend om na te gaan of u voldoet aan alle voorwaarden en krijgt u een gedetailleerde uitleg over het vaccin dat wordt onderzocht. U krijgt een overzicht van de mogelijke risico's, de voordelen en het verloop van het onderzoek.

Fase 3-COVID-19-vaccinatiestudie Janssen Pharmaceutica

We zoeken nog vrijwilligers uit minderheidsgroepen.

In fase drie van een vaccinstudie wordt vooral de doeltreffendheid van het vaccin getest, m.a.w. bieden de vaccins voldoende bescherming en in welke mate? Het is de laatste fase in de ontwikkeling van een vaccin voor het op de markt komt. In de twee voorafgaande fases werden de veiligheid en toleranties van het vaccin uitvoerig onderzocht. 

Iedere deelnemer in de vaccinstudie wordt gedurende een jaar zeer nauw opgevolgd door onze onderzoekers. In totaal worden er 5 afspraken ingepland.

De studie richt zich vanaf nu enkel op mensen uit minderheidsgroepen (Sub-Saharaans- en  Noord-Afrikaans, Aziatisch ...). Zowel gezonde personen als patiënten met onderliggende aandoeningen zoals astma, chronische longziekten, diabetes, cardiomyopathieën, hoge bloeddruk, chronische leveraandoeningen en andere nemen deel.

Voorwaarden

  • U behoort tot een minderheidsgroep (Sub-Saharaans- en  Noord-Afrikaans, Aziatisch ...)
  • U neemt geen immunomodulerende medicatie.
  • U heeft geen operatie(s) gepland in het volgende jaar.
  • U bent goed bereikbaar per e-mail of mobiele telefoon.

Links

Contact

Dr. Patrick Soentjens - Studiecoördinatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde
Nationalestraat 155
2000 Antwerpen
België
E-mail: studies@itg.be