ONDERZOEK

Klinische studies 

Nieuwe medicijnen en vaccins kunnen niet zomaar gebruikt worden. Eerst moet grondig onderzocht worden of ze veilig en effectief zijn. Daarvoor zijn klinische studies nodig. Pas na het doorlopen van verschillende testfasen kunnen nieuwe medicijnen en vaccins op grote schaal ingezet worden.

Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde voert dergelijke studies uit. We onderzoeken vaccins en medicijnen tegen tropische infectieziekten maar ook tegen ziekten die wereldwijd voorkomen, zoals COVID-19, hiv en soa. 

Voordat u aan een studie deelneemt wordt u gescreend om na te gaan of u voldoet aan alle voorwaarden en krijgt u een gedetailleerde uitleg over het vaccin dat wordt onderzocht. U krijgt een overzicht van de mogelijke risico's, de voordelen en het verloop van het onderzoek.

Deelnemen aan onze klinische studies

Registreer als kandidaat

Registreer als kandidaat.

Contact

Dr. Patrick Soentjens - Studiecoördinatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde
Nationalestraat 155
2000 Antwerpen
België
E-mail: studies@itg.be