Excellence & Relevance

Tropische ziekten, hiv/aids, tuberculose en gebrekkige gezondheidszorg beïnvloeden het leven van miljarden mensen.

Het ITG bouwt met de beste wetenschap aan gezondheid voor iedereen, via innovatief onderzoek, gevorderd onderwijs, deskundige dienstverlening en versterking van Zuidpartners.

Wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke impact zijn voor ons twee kanten van dezelfde medaille.

Onze visie

Gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen.

Onze missie

Wetenschappelijke vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid.  

Onze opdracht

Wetenschappelijk onderzoek; hoger onderwijs; medische en wetenschappelijke dienstverlening.

Onze waarden

Excellentie

We streven naar de hoogste kwaliteit in ons onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Integriteit

We integreren ethische normen, academische vrijheid, wetenschappelijke creativiteit en kritische zin in al onze activiteiten.

Specificiteit

We concentreren onze activiteiten op onze wetenschappelijke niche, en streven naar een unieke meerwaarde die complementair is met die van andere kennisinstellingen.

Rechtvaardigheid

We respecteren de menselijke gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit, welzijn en zelfontplooiing.

Efficiëntie

We zetten de beschikbare middelen optimaal en duurzaam in, voor het bereiken van onze doelstellingen volgens processen die ten dienste staan van de kerntaken.