Ga naar hoofdinhoud

30 januari – de allereerste editie van World NTD Day

Het ITG staat mee op de barricade om verwaarloosde ziekten voorgoed te elimineren.

29-01-20

Afbeelding 1/1

Op 30 januari 2020 vindt de allereerste editie van ‘World Neglected Tropical diseases Day’ plaats (World NTD Day). Het initiatief brengt maatschappelijke instellingen, gemeenschapsleiders, mondiale gezondheidsexperts en beleidsmakers, die in het diverse verwaarloosde ziekten (NTD’s) landschap werken, samen. En dit met één gezamenlijke ambitie van formaat: #beat NTD’s. Een doel waar het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen zich alleen maar bij kan aansluiten. In een opiniestuk dat gepubliceerd werd in BMJ Global Health, benadrukken ITG-wetenschappers het belang van enkele krachtige maatregels om NTD’s grondiger aan te pakken.

World NTD Day

Verwaarloosde tropische ziekten zijn een groep van 20* relatief oude ziekten die voornamelijk voorkomen in lage inkomenslanden. Zo’n 1,6 miljard mensen lopen risico op verwaarloosde ziekten. Vooral bij bevolkingsgroepen die in armoede leven komen deze ziekten voor. Ze worden namelijk vaak veroorzaakt door vervuild water, slechte woonomstandigheden en slechte sanitaire voorzieningen.  NTD’s werden in het verleden altijd overschaduwd door ‘the big three’: hiv/aids, malaria en tuberculose.  Maar daar komt nu hopelijk verandering in want 2020 belooft een beslissend jaar te worden in de strijd tegen NTD’s.

Aangezien de Verenigde Naties (VN) in hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor 2030 al lieten verstaan alle NTD’s tegen die tijd ook effectief te willen elimineren, wordt er verwacht dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die ervoor moet zorgen dat die vooropgestelde SDG’s omtrent gezondheid worden bereikt, haar nieuwe NTD-voornemens begin 2020 zal lanceren. Alle belangrijke gezagvoerders (G20 + BRICS) krijgen (opnieuw) de kans en de verantwoordelijkheid om NTD’s voorgoed te verslaan. Het is dus van groot belang dat er meer financiële, politieke en logistieke middelen ter beschikking gesteld worden. Om ervoor te zorgen dat dat ook effectief gebeurd, is het nu het uitgelezen moment om  ‘World NTD Day’ in het leven te roepen. Het initiatief wil er vooral voor zorgen dat NTD’s de nodige aandacht (blijven) krijgen en ondersteuning bieden waar nodig.

ITG staat mee op de barricade

Ook het Instituut voor Tropische geneeskunde voert al decennialang intensief onderzoek naar verwaarloosde ziektes. Het bouwde zo een unieke, globale expertise op om deze ziektes te bestrijden. Om de vooropgestelde doelstelling van het SDG, het elimineren van NTD’s, waar te kunnen maken, zijn de ITG-wetenschappers zich ervan bewust dat er nog een heleboel maatregels in acht moeten genomen worden. De noodzaak voor die maatregels werd opgetekend in een opiniestuk dat gepubliceerd werd in BMJ Global Health. Deze paper werd geschreven door de deelnemers van de onderzoektraining SORT IT NTD**, die door (onder andere) ITG-onderzoekers georganiseerd werd in Gondar, Ethiopië. De training focust zich op gezondheidsprofessionals die hun praktische vaardigheden voor operationeel onderzoek naar NTD’s willen bijschaven.

In het opiniestuk wordt het aantal ziekten dat onder de noemer ‘verwaarloosd’ vallen in vraag gesteld: er zijn zowel parasitaire, bacteriële, virale en schimmelinfecties en slangenbeten in opgenomen. De verwaarloosde ziektes zijn heel divers en vereisen elk een afzonderlijke en grondige aanpak, zoals dat het geval is bij hiv, malaria en tuberculose. Op dit moment zijn er te weinig financiële middelen beschikbaar om dieper in te gaan op elke verwaarloosde ziekte. Het is dus van groot belang om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen zodat elke ziekte afzonderlijk onderzocht kan worden. Er is ook veel meer nood aan een wijdverspreide preventie, een plan om de tekorten aan vaccins aan te pakken en een adequate verdeling van geneesmiddelen. Hierdoor wordt de doelstelling; het elimineren van NTD’s tegen 2030 haalbaarder. Daarnaast wordt de lijst met NTD’s alsmaar langer wat zoveel wil zeggen als nog minder financiële middelen per ‘verwaarloosde ziekte’.

Bij het ITG staan verwaarloosde ziekten hoog op de agenda. Zowel op klinisch, epidemiologisch en biomedisch vlak gaan ITG-onderzoekers de strijd aan. Er wordt hierbij ingezet op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, waarbij fundamenteel onderzoek van cruciaal belang is om toepassingen te voeden. Het ITG zet hierbij o.a. in op het bestuderen van het genoom van de pathogenen die deze ziektes veroorzaken. Het ITG opent binnenkort een nieuw insectarium met een breed scala aan insecten zoals tijgermuggen, tseetseevliegen en zandvliegen. Dit geeft ITG-onderzoekers de unieke kans om de interacties tussen pathogeen, insect en omgeving te verkennen en nieuwe inzichten te verwerven in infectieziekten. Het elimineren van de slaapziekte is momenteel één van de grootste projecten van het Instituut. ITG-wetenschappers werken hiervoor intensief samen met Congolese en internationale partners.

Wetende dat veel NTD’s kunnen worden voorkomen of geëlimineerd door de ontwikkeling van betere medicijnen en een verbeterde toegang tot bestaande hulpmiddelen, stellen de wetenschappers van het ITG, dat er meer aandacht moet komen en veel meer financiële middelen ter beschikking gesteld moeten worden. Ze doen dus een dringende oproep tot actie. Een verschuiving op politiek vlak dringt zich op, en ook de farmaceutische  industrie is toe aan een belangrijke mentaliteitswijzing. Momenteel behandelt de sector deze NTD’s vaak niet-prioritair omdat de potentiële markt voor geneesmiddelen te klein is om de belangstelling van deze sector te winnen. Er is nood aan een duidelijke ‘hands on’-mentaliteit en een sterk gevoel van wereldwijde solidariteit willen we slagen in het opzet: #BeatNTDs. Het ITG, met interdisciplinaire expertise in drie departementen, wil hierin graag het voortouw nemen zodat het motto van de SDG ‘niemand moeten achterlaten’ geen utopie blijft maar realiteit wordt.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND