Ga naar hoofdinhoud

Aanpassing rabiësbehandeling door stockbreuk vaccin

We verwachten dat dit stockprobleem opgelost is tegen 1 oktober 2019.

12-06-19

Afbeelding 1/1 : Vechtende honden

Omwille van een stockbreuk bij de leveranciers van rabiësvaccins passen we ons advies voor de preventieve vaccinatie van rabiës tijdelijk aan. De huidige stock moet beschikbaar blijven voor vaccinatie na blootstelling aan het rabiësvirus.

Vaccinatie na blootstelling (post-expositieprofylaxe of ‘PEP’)

Vaccins om patiënten te behandelen na blootstelling blijven beschikbaar, maar enkel voor Belgische reisklinieken. Om te besparen op de vaccinstock kan de arts opteren voor intradermale PEP-schema’s (1/10 van de dosis).

Vaccinatie voor blootstelling (pre-expositieprofylaxe of ‘PrEP’)

Rabiës-PrEP-schema’s worden vanaf nu ten stelligste afgeraden omdat de stock beschikbaar moet blijven voor vaccinatie na blootstelling.

Enkel als verwacht wordt dat de reiziger een zeer hoog risico zal lopen (beroepsrisico of andere uitzonderlijke omstandigheden) én er voldoende jaarstock beschikbaar is in de respectievelijke reiskliniek, kan men overgaan tot vaccinatie voor de reis. Daarbij wordt bij voorkeur het intradermaal schema gebruikt (2²ID-schema: 2x 0.1 ml op dag 0 en dag 7).

Link

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND