THEMA

Verwaarloosde ziekten

Verwaarloosde ziekten, waaronder onder andere, slaapziekte, leishmaniasis en buruli ulcer, zijn een groep van 17 infectieziekten die voornamelijk in het ontwikkelingslanden voorkomen.  De ziekten worden overschaduwd door ‘the big three’: hiv/aids, malaria en tuberculose.  Nochtans lopen meer dan een miljard mensen risico op verwaarloosde ziekten. Vooral bij bevolkingsgroepen die in armoede en in slechte hygiënische omstandigheden leven, komen deze ziekten voor.

Bij het ITG staan verwaarloosde ziekten hoog op de agenda. Zowel op klinisch, epidemiologisch en biomedisch vlak gaan we de strijd. Het ITG ontwikkelt en produceert al sinds jaar en dag een diagnostische test tegen slaapziekte die over de hele wereld wordt gebruikt om de ziekte vast te stellen. Een groep internationale onderzoekers geleid door het ITG stelde recent ook een vademecum op voor klinische studies omtrent verwaarloosde ziekten in moeilijke terreinomstandigheden.

Nieuws