Verwaarloosde ziekten in de kijker

Buruli-ulcus, zandmugziekte, slaapziekte, schistosomiasis … Veel van wat we weten over zogenaamde ‘verwaarloosde tropische ziekten’ komt uit de koker van ITG-wetenschappers, die het liefst geen enkele tropische ziekte verwaarlozen.

Verwaarloosde tropische ziekten zijn een groep aandoeningen die vaak over het hoofd worden gezien om de simpele reden dat ze vooral de armste landen treffen, en dat er in die landen meer aandacht gaat naar “the big three”: hiv/aids, malaria en tuberculose. Het is het ITG echter menens met deze ziekten. We doen biologische, klinische, epidemiologische en bestrijdingsgerichte onderzoeksactiviteiten over ‘neglected diseases’, die we op elkaar af proberen te stemmen. Belangrijke pleitbezorgers en onderzoekers op dit vlak zijn prof. Marleen Boelaert en prof. Jean Claude Dujardin.