Wetenschap

Wetenschappelijke vooruitgang is de kern van de academische missie van het ITG. We verspreiden verworven kennis via hoger onderwijs en passen die toe in onze medische, wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. Door een interdisciplinaire aanpak en focus op onze niche in de tropische geneeskunde en internationale gezondheid gaan we tegelijkertijd voor wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie.
 
Foto van iemand kijkend door een microscoop

Biomedische wetenschappen

Pathogenen

De wetenschappers van het Departement Biomedische Wetenschappen baseren zich hoofdzakelijk op laboratoriumonderzoek, zij het meestal met een component op het terrein.
meer +
Foto van een arm waarvan bloed wordt genomen

Klinische wetenschappen

Patiënten

Het Departement Klinische Wetenschappen doet onderzoek naar de diagnose en behandeling van tropische ziekten, voert klinische proeven met nieuwe geneesmiddelen uit, en doet onderzoek naar de diagnose en behandeling van infectieziekten, met speciale aandacht voor soa, hiv en tuberculose.
meer +
Foto van een drinkend meisje

Volksgezondheid

 

Populaties

Het Departement Volksgezondheid doet onderzoek naar gezondheidssystemen (de organisatie en werking van gezondheidsdiensten op populatieniveau), naar epidemiologie en de bestrijding van ziekten op niveau van een hele bevolking.
meer +

Datasharing en openaccess - toegang tot onderzoeksdata voor onderzoekers

Het ITG erkent het belang en de sociale verplichting om haar onderzoeksgegevens tijdig beschikbaar te stellen voor secundair onderzoek, en dat met zo weinig mogelijk beperkingen. Meer informatie.

Wetenschappelijke
excellentie & impact

300+ Papers in
weten-
schappelijke
tijdschriften
100+ PhD-
studenten
13 Klinische trials
gecoördineerd
door ITG